German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

De abortuspil

attention open in a new window PDFAfdrukken

Consult
Tijdens het consult wordt nader ingegaan op uw wens om de zwangerschap af te breken. De verschillende manieren, waarop de behandeling plaats kan vinden worden aan u uitgelegd.

De abortuspil kan gebruikt worden tot 63 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie. Om de zwangerschapsduur zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, moet er een vaginale echo gemaakt worden.

Tijdens het gesprek met de arts zullen er ook vragen over uw gezondheid gesteld worden. Vaak is het gebruik van de abortuspil niet mogelijk om medische redenen, z.g. contra-indicaties, bijvoorbeeld in geval van hoge bloeddruk of astma.

De procedure
De thans meest gebruikelijke procedure bestaat uit het innemen van 1 tablet mifepriston op dag 1, 36 tot 48 uur later gevolgd door het innemen 2 tabletten misoprostol, eventueel 4 uur later gevolgd door nog eens 2 tabletten misoprostol. De tabletten misoprostol laat men in de mond smelten.

De tabletten misoprostol kunnen thuis worden ingenomen of in de kliniek. Omdat in zoŽn 60% van de gevallen het zwangerschapsproduct binnen 4 uur na het innemen van deze tabletten wordt uitgedreven, kiezen sommige vrouwen ervoor deze tabletten in de kliniek in te nemen en dan ook gedurende zoŽn 3-4 uur in de kliniek te blijven.

Wat kunt u verwachten
Na het innemen van het tablet mifepriston op dag 1 kunt u al gaan vloeien zoals tijdens de menstruatie. Het is mogelijk dat dit gepaard gaat met pijnlijke krampen. Soms is dit vloeien heel heftig. Het vloeien op zichzelf betekent niet dat de zwangerschap verdwenen is. Indien u binnen 2 uur na inname van het tablet mifepriston gebraakt heeft moet opnieuw een tablet mifepriston worden ingenomen.

Nadat u op dag 3 bent begonnen met de misoprostol-tabletten, moet u er rekening mee houden, dat er pijnlijke tot zeer pijnlijke weeen gaan optreden. De pijn kan eigenlijk alleen bestreden worden met paracetamol of morfine-preparaten: aspirine en andere pijnstillers (NSAIDŽs) zoals bijvoorbeeld brufen zijn niet toegestaan omdat zij de werking van de misoprostol-tabletten tegen gaan.

In zoŽn 60% van de gevallen wordt het zwangerschapsproduct binnen 4 uur na het innemen van de misoprostol-tabletten uitgedreven; in 40% na 24-72 uur. Het bloedverlies houdt meestal nog een tiental dagen aan

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn: misselijkheid (20-65%), braken (10-44%), rillingen of koorts (7-44%), hoofdpijn (27-32%) en duizeligheid (12-38%). De kans op infectie na de behandeling is kleiner dan 5%. Bij 15-18% van de vrouwen is er sprake van ruim tot ernstig bloedverlies. Het bloedverlies kan enkele weken aanhouden. In sommige gevallen kan zelfs bloedtransfusie nodig zijn. Daarnaast zou er een relatie bestaan tussen het gebruik van een van de stoffen die deel uit maken van de abortuspil, nl. misoprostol, en een verhoogd risico op hartinfarct en hersenbloeding bij vrouwen die roken, vrouwen boven de 35 en vrouwen met obesitas (zwaarlijvigheid).

Resultaat
Bij het gebruik van de abortuspil laat het resultaat op zich wachten: het is van te voren niet bekend wanneer en of er een complete abortus zal optreden. In 2-10% van de gevallen is alsnog curettage nodig wegens incomplete abortus, een nog bestaande zwangerschap of ernstig bloedverlies. Het percentage mislukkingen is 4-6 maal hoger dan bij een zuigcurettage. Bij mislukkingen is curettage nodig, omdat het gebruik van deze stoffen kan leiden tot afwijkingen bij de vrucht.

Controle
Controle vindt  plaats na drie weken. Er wordt dan een echo gemaakt en een zwangerschapstest gedaan.

Abortuspil of zuigcurettage

De Werkgroep Abortus van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO is unaniem van mening dat de gemiddeld 3-5 minuten durende zuigcurettage veiliger is en methode van eerste keus.

 

Tel. +31 (0) 53 - 4317937