German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Koszty

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Je?eli pani mieszka w Holandii
Je?eli pani mieszka w Holandii i jest ubezpieczona to kosztów wykonania zabiegu ponosi? nie b?dzie. Koszty te zostan? pokryte w ramach Wet Bijzondere Ziektekosten [ogólnej ustawy o nadzwyczajnych kosztach leczenia] (AWBZ). I zagwarantowana jest pe?na anonimowo??. A?eby móc ustali? czy przys?uguje pani prawo na ?wiadczenie z tytu?u AWBZ powinna pani przed?o?y? sw? polis? ubezpieczeniow?. Ponadto prosimy wzi?? ze sob? dowód to?samo?ci.

Koszty
Je?eli pani nie mieszka w Holandii
Je?eli pani nie mieszka oficjalnie w Holandii i nie jest ubezpieczona w Holandii to za zabieg musi pani sama zap?aci?. Stawka ustalona jest przez NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) [holenderski autorytet opieki zdrowotnej]. Ponadto prosimy wzi?? ze sob? dowód to?samo?ci.